Ботулинов токсин

  • Ботулинов токсин

Ботулиновият токсин представлява белтък, който в природата се произвежда от бактерия, наречена Clostridium botulinum.

Ботулиновият токсин се прилага в случаите, когато трябва да се изгладят мимическ

ите бръчки по лицето, за по-младежки вид и излъчване. Освен това ботулиновият токсинконтролира и нежеланото изпотяване по лицето и най-вече по челото. Особено успешно се оказва приложението му за изглаждане на бръчките между веждите, около очите (т. нар. пачи крак), около устните.

Естетичният ефект при инжектирането на ботулиновият токсин се дължи на принципа на действие на препарата – ботулиновият токсин частично блокира съкращаването на определените групи мускули на лицето. Това временно ‚парализиране‘ на мускулите води до релаксация на кожата, изглаждане на мимическите бръчки и превенция на тяхната поява.

Механизъм на действие

Когато мозъкът ни иска да задвижи определени части на тялото, той изпраща сигнал под формата на електрически импулс по периферните нерви. Нервът, от своя страна, предава импулса на мускулните влакна и се осъществява съответната активност. Този процес е възможен благодарение на структура, наречена нервно-мускулен синапс. Всъщност нервите и мускулите не контактуват директно, а чрез вещество, наречено ацетилхолин. В нормални условия, в „нервната” част на синапса са „складирани” множество мехурчета, съдържащи ацетилхолин. Под влияние на електрическия импулс, идващ от мозъка, тези мехурчета се придвижват до невронната синаптична мембрана, свързват се с нея и се „изливат” в синаптичното пространство. Освободеният ацетилхолин се свързва с мускулните влакна и ги принуждава да се съкратят. Процесът на придвижване на мехурчетата, съдържащи ацетилхолин до невронната синаптична мембрана, е възможен благодарение на помощта на белтъчен комплекс, наречен SNARE. Всъщност ботулиновият токсин блокира този белтък за определен период от време, правейки невъзможно предаването на нервния импулс до определени мускулни влакна, като по този начин възпрепятства напълно и/или частично активността на съответния мускул.

Любопитно: зоната около очите е една от най-подвижните върху човешкото лице. За 24 часа окото прави около 15 000 движения, усмивки или намръщвания, което всъщност е причина и за появата на мимически бръчки.

Цени:

Ботулинов токсин за терапия на бръчки около очите ( „пачи крак“) - 250лв

Ботулинов токсин за бръчките между веждите ( „гневна бръчка“) - 250 лв.

Ботулинов токсин за бръчки по челото - 250 лв.