Естетична медицина


 •  
  Автоложна тъканна регенерация

  Mетод, при който се използва собствена обогатена плазма на пациента...


 •  
  Химичен пилинг

  Химичният пилинг е медицинска процедура, чрез която се цели премахване на повърхностните слоеве на кожата с помощта на различни по сила на действие органични киселини...


 •  
  Мезотерапия на лице с хиалуронова киселина

  Мезотерапията (от гръцки „mesos“ – среден) е медицинска процедура, при която в средния слой на кожата се инжектират различни субстанции...


 •  
  Филъри

  Инжектирането на хиалуроновата киселина е едно от най- успешно прилаганите методи...


 •  
  Бoтолинов токсин

  Ботулиновият токсин представлява белтък, който в природата се произвежда от бактерия...


 •  
  Разграждане на хиалуронов филър чрез хиалуронидаза

  Това е ензим, който ускорява естественото разграждане на хиалуроновата киселина...