Без категория

Причини за безплодие

Взели решението и поели по пътя на създаване на дете, мъжът и жената могат да имат някои затруднения. В днешно време безплодието е един сериозен проблем на младите в съвременното общество. От съвременна гледна точка под безплодие се разбира неволното или патологично безплодие в семейството (което не се отнася само за жената), негодност на дадена…
Прочетете повече