Блог

Па­зе­те ство­ло­ви клет­ки са­мо в ак­ре­ди­ти­ра­ни бан­ки Копирано от standartnews.com

Ко­га­то ста­ва въп­рос за опаз­ва­не здра­ве­то на ва­ше­то бе­бе, не мо­же да има ком­про­ми­си Един­стве­но те га­ран­ти­рат стан­дарт за ка­чес­тво, каз­ва Ви­ли Пе­е­ва, уп­ра­ви­тел на МЦ "Аф­ро­ди­та" Ед­на от пър­ви­те стъп­ки, ко­и­то бъ­де­щи­те ро­ди­те­ли тряб­ва да пред­при­е­мат, пре­ди да ре­шат в коя се­мей­на бан­ка да съх­ра­нят цен­ни­те ство­ло­ви клет­ки на пъп­на­та връв на бе­бе­то, е…
Прочетете повече

Д-р Георги Станулов

Добре дошъл в нашия екип, Д-р Георги Станулов! От 01.08.2020 г. в екипа на МЦ Афродита се включи д-р Станулов. Д-р Станулов е завършил през 2005г. Медицински Университет София, с отличен успех на държавните изпити и специализирал магистърската си степен в Р. Гърция. От 2009г. - 2015г придобива специалност „Акушерство, Гинекология и Репродуктивна медицина .Сертифициран…
Прочетете повече

Лечение на коронавирус със стволови клетки

Експертите от най-голямата банка за стволови клетки Future Health говорят. В научното списание Aging and Disease (2020), се посочва, че приложени мезенхимните стволови клетки са безопасен и ефективен подход за лечение на COVID-19. Най-малко 10 проекта са регистрирани в официалния международен регистър за клинични изпитвания, предполагащи използването на мезенхимни стволови клетки при пациенти с коронавирусна…
Прочетете повече

Инвитро по време на COVID- 19

Какво трябва да знаем за процедурата и пандемията   МЦ "Афродита" е пионер на регенеративната медицина в България. По официални данни на Фонда за Асистирана Репродукция МЦ "Афродита" е в топ 3 на центровете с най- голяма успеваемост в страната. Клиниката е в пряко сътрудничество с най- големите лаборатории в САЩ, Англия, Швецария и Италия.…
Прочетете повече