ГЛУХОТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ МЕДИКАМЕНТИ

В развитите страни приблизително 1 на всеки 300 деца показват тежка или
дълбока глухота при раждане или по време на ранно детство.5, 6.
Няколко проучвания на глухи деца показват, че излагането на аминогликозидни
антибиотици може да доведе до значителна загуба на слуха в 13-66% от случаите7.
Глухотата има дългосрочни последици за децата по отношение на уменията за
общуване, образователните постижения и цялостното качество на живот.
Известно е, че специфични видове антибиотици, наречени аминогликозиди,
причиняват увреждане на вътрешните части на ухото, което води до частична
глухота при податливи деца. Изчислено е, че има 1 на 500 деца, които носят
определена митохондриална мутация (m.1555A> G), което ги предразполага към
бърза и постоянна загуба на слуха след само една единствена доза от тези
антибиотици8, 9.
Постнаталното изследване за тази непоносимост ще позволи на лекаря да вземе
по-информирано решение относно вида антибиотично лечение, предписано на
Вашето дете. Могат да се прилагат алтернативни антибиотици, за да се избегне
загуба на слуха при деца, чиито тестове са показали, че са чувствителни към това
специфично състояние.
Тестване за глухота, предизвикана от медикаменти
Понастоящем няма налични алтернативни тестове; което означава, че без
извършване на генетичен тест, родителите няма да са наясно с потенциалните
опасности или реакции, докато детето им не развие симптоми. Outlook предлага на
родителите по-подробна представа за предразположеността на детето си към
глухота, предизвикана от антибиотици, като по този начин дава възможност за
истинска представа за медицинските изисквания на детето си по отношение на
специфични антибиотични методи. Това е прост и неинвазивен тест, който може да
се извърши преди появата на някакви симптоми.